Verdensmålene

I løbet af de følgende måneder vil vi fortælle om café directo's aktiviteter ud fra FN's verdensmål.

Arábica-kaffe, som dyrkes i Nicaragua, er en kaffesort, der stor udstrækning dyrkes af mindre bønder i højlandet. Der er ikke særlige stordriftsfordele i selve dyrkning. Derfor kan små bønder være med. Samtidig er kaffeproduktion meget arbejdsintensiv og tiltrækker i høstperioden arbejdskraft fra de større byer. Ofte familie familiemedlemmer. Kaffe er er typisk "cash crop". Mange kaffebønder dyrker også majs og bønner til eget forbrug, men indtægterne for kaffen kan bruges til det, skal skal anskaffes hos købmanden.

café directo arbejder for, at en større del af forbrugernes købspris bliver hos forbrugerne. Ligeledes arbejder vi for, at der skabes andre indtægtskilder hos bønderne. F.eks. gennem produktion og salg af tørret frugt.