Medejerskab

Fra IVS til ApS

I forbindelse med vores crowdfunding på Coop.dk har vi erfaret, at mange bidragsydere ønsker direkte ejerskab af café directo.

I december 2019 er café directo omdannet til et ApS med en anpartskapital på kr. 75.000,-.

café directo har to slags anparter.

  • Anparter med stemmeret, som tegnes af grundlæggeren af café directo, Kjeld B. Nielsen.
  • Anparter uden stemmeret, som støtter af virksomheden kan tegne.

Omdannelsen er sket primært for at skaffe kapital til finansiering af kaffelager (mellem køb og salg) samt for at inddrage brugerne i Danmark.

På sigt skal café directo også skaffe kapital til at investere i et opkøbscenter i Nicaragua i samarbejde med ASELCO S.A.

Evt. forespørgel om anparter kan ske på kbn@cafedirecto.net.

Hvordan fungerer det med anparter

I forbindelse med crowfundingen af vores frugttørringprojekt er vi blevet opmærkskomme på, at mange ønsker at støtte projektet med en direkte investering i café directo. Det er vi selvfølgelig glade for.

Men: På den ene side vil vi gerne have mere kapital, på den anden side vil vi som initiativtager ikke miste indflydelsen i virksomheden. Derfor har vi besluttet, at udbyde anparter uden stemmeret, men med lige ret til deltage i generalforsamling og modtagelse af udbytte.

Formaliterne vedrørende anparterne er anført i en såkaldt Ejeraftale (som kan ses her).

Kort fortalt:

  • Anparterne er på pålydende kr. 1.000,- per styk.
  • Anparterne er ikke til spekulation.
  • Investering i anparter er risikofyldt. Man kan dog højest miste værdien af anparten.
  • Eventuelt overskud akkumuleres normalt som indre værdi.
  • Der tilstræbes en forrentning af anparterne på ca. 5% af den pålydende værdi.
  • Anparterne kan sælges til indre værdi jf. sidst aflagte regnskab. Først tilbydes anparterne til de øvrige anpartshavere, dernæst til eksterne købere.
  • Interessede købere og sælgere af anparter registres i selskabet, og der handles løbende gennem selskabet.
  • Anpartkapitalen kan øges efter vedtagelse på en generalforsamling. Anpartskapitalen vil normalt kun blive øges, hvis der interessede køber og hvis der ikke er "gamle" anparter til salg.

Den første generalforsamling blev afholdt i marts 2019.