Besøg af Arkitekter uden Grænser (maj 2023)

I uge 20 besøgte Camille og Simon fra Arkitekter uden Grænser (AUG) i Nicaragua.

AUG er en af café directo's samarbejdspartnerne i Danmark, og formålet med besøget var at samle information til en plan for kaffecentralen på jordstykket i El Coyolar.

Besøget indeholdt workshops med medlemmerne af ASELCO, som er café directo's samarbejdsvirksomhed i El Coyolar.

Workshop'ene indeholdt blandt andet kortlægning af ønsker og tanker i forhold til den påtænkte kaffecentral.

Der var en rigtig god, fortrolig og konstruktiv stemning på  møderne.

Jordstykket til kaffecentralen m.v. er på 17 hektar, hvoraf ca. 1/3 ligger i oprindelig skov. Hertil er grunden meget kuperet.

 Camille og Simon gik mange kilometer på kryds og tværs med GPS og højdemåler for at få så mange oplysninger med hjem som muligt. 

Turen indeholdt også besøg på våd- og tørmøller, hos myndigheder, på kaffefarme, hos projekter med bæredygtig byggeri og samtaler med kloge mænd og kvinder.