Hen hvor kirkekaffen gror (maj 2023)Projektbeskrivelse

Projektets idé er at bruge den traditionsrige kaffedrikning efter gudstjenester og i forbindelse møder i kirkeligt regi (”kirkekaffe”) som anledning til at oplyse om forholdene for kaffebønderne og livet i en landsby, hvor kaffeproduktionen har stor betydning.

Traditionen med kirkekaffe foregår forskelligt fra menighed til menighed. Nogle steder er kirkekaffe et arrangement i sognegården med opdækning med porcelæn. Andre steder foregår det med et engangskrus i våbenhuset eller lige udenfor kirke.

Dette projekt vil naturligt fokusere på den lidt hurtigere ”kirkekaffe to go” i og omkring våbenhuset eller primært stående i sognegården. Hvis kirkerne ikke allerede har denne aktivitet, så vil med projektet være nemmere at komme i gang

Instrumentet og indgangen til oplysningsdelen er et papkrus, som kaffedrikkerne får i hånden, når de drikker deres kaffe. Papkruset laves i 10 variationer af et bionedbrydeligt papkrus på 240 ml. Dertil udarbejdes et A5-hæfte på 12 sider.

På hver af de 10 varianter af papkruset er trykt et portræt af en person fra en kaffelandsby i Nicaragua samt en kort tekst om vedkommende og en problemstilling.