Mælk i El Coyolar (december 2022)

Kort om mælk i El Coyolar

I El Coyolar området er der ca. 20 familier, som har kvæg. I alt ca. 500 stk. En enkelt har over 100, et par familier ca. 50 og resten er fordelt på mindre producenter.

De dominerende racer er Brahman, Pardo Suizo (= Brown Swiss), Holsten og Gyr, herunder mange blandinger. De enkelte producenter har selv tyre. Kun sjældent kunstig inseminering.

Dyrene går på græs, som suppleres med snittet sukkerrør (som de selv dyrker), græs (”zacate”), majsplanter (i vækst), melasse (som sælges i Matagalpa i tønder á 200 liter og spande á 20 liter). Fodergræs er af sorten ”estrella”.


Udbyttet er fra 3-4 liter indtil 10-12 liter, dvs. ca. 3.000 liter/dag. Mælken sælges i junger (”pinchingas”) på 35 liter. Der er tre opkøbere, som henter mælken og sender den videre. Kun en producent (den store) leverer direkte til mejeri. Der er ingen kvalitetskontrol på mælk. Det er en tillidssag, om man sælger mælk fra syge dyr. Mælken sælges til COR 13-15/liter (= DKK 2,60-3,00). Der er kvalitetskontrol på mejeriet.

En stor del af mælk anvendes til ost (”cuajada”), som sælges til det lokale marked. Der er større efterspørgsel end udbud på ost på det lokale marked. ”Cuajada” er typisk (og sammen med æg) tilbehør til ris med bønner (”gallo pinto”) og tortillaer (af majs).

Mælkeproduktionen er på de større gårde en del af selvforsyningen med fødevarer. Hvis man dyrker kaffe og er selvforsynende med majs, evt. ris, bønner, æg og ost, så fungere kaffen som ”cash crop”.

Der har været et større projekt med biogas blandt kvægbønder, hvor der er produceret gas på afføring fra kvæg og mennesker. Produktion af gas var god, men informant oplyser, at folk ikke ville spise mad tilberedt på gas fra ekskrementer. Biogas har ikke været forsøgt brugt til tørring af kaffe.

Der har været afholdt enkelte kurser for mælkeproducenter, men meget begrænset i forhold til kurser i kaffeproduktion. Assistance fra dyrlæge sker fra Matagalpa.